ÇEVİRİ VE YERELLEŞTİRİLME ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Çeviri ve yerelleştirme arasında ki en önemli fark, çeviride kaynak metne bağlı kalırken, yerelleştirmede kültürel ve bölgesel özellikler ile hedef kitle göz önünde bulundurularak çeviri gerçekleştirilir.

Çevirinin, resmi belgeler, kullanma kılavuzları, teknik metinler, sözleşmeler gibi belgelerde kullanılması daha yaygındır.

Yerelleştirme ise, daha çok web sitelerinde, pazarlama kampanyalarında, marka içerikleri ve reklam metinlerinde kullanılması yaygındır. Belli başlı yerelleştirme alanları vardır. Bunlar;

     Yazılım yerelleştirmesi, web sitesi yerelleştirmesi, multimedya yerelleştirmesi, kitap yerelleştirmesi, müzik ve film yerelleştirmesi gibi birçok alana sahiptir. 

WEB SİTESİ ÇEVİRİSİ VE YERELLEŞTİRMESİ 

Çeviri bazı sektörlerde daha uygunken, duygu yaratımı, müşteri davranışını etkileme gibi durumlarda yerelleştirme daha uygun olacaktır. Web sitesi çevirisi ve yerelleştirmesi birbiriyle aynı gibi dursa da aslında tamamen farklıdır. Web sitesi çevirisinde kelimelerin yerlerini birebir değiştirmek suretiyle yapılır. Terimler ve süreçler benzerlik gösterse de birbirinden farklıdır. Web sitesi yerelleştirmesi ise sitenin içeriğinin bölgesel ya da yerel olarak çevirinin uyumlu hale gelmesidir.

Yerelleştirme yaparken oldukça özenli ve dikkatli davranmalıyız. Kelimeleri açık ve anlaşılır kullanmalıyız. İmla, dil bilgisi kurallarına özen göstermeliyiz. Kısa ve öz içerik kullanıp yerelleştirme için yapacağımız bağlamın net olmasına dikkat etmeliyiz.

YorumYazın