APOSTİL İŞLERİ NASIL YÜRÜTÜLÜR?

ÖNCELİKLE APOSTİL NEDİR?

     Apostil, belgenin uluslararası geçerliliğini göstersen bir onay sistemidir. Yurtdışında kullanılacak her türlü belge için apostil onayı gerekir.

Peki ya Apostil Onayı için öncelikli şart nedir?  

Apostil onayı yapılacak belgenin noter onaylı olması gerekiyor. Bunun doğrultusunda da tercüme yapacak tercümanın noterde yeminin olması da şart.

Apostil Tasdiki Nerede Yapılır?

Apostil Tasdikini valilikten ya da kaymakamlıktan alabilirsiniz. Bu tasdiki veren kişiler ise;

-İdari belgelere Valilikler, Valiler, Vali adına Vali Muavinleri ve Hukuk İşleri Müdürleri, Kaymakamlıklar

-Adli belgelere ağır ceza mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki Adalet Komisyonu Başkanlıkları

 Yetkili makamlardır.

Örnek Belgeler  
ÖSYM Belgeleri Lisans Belgeleri
Ticari Evraklar Kimlik Kartları

YorumYazın